‘ZORG VOOR DE AARDE’

EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE DIALOOG IN MAROKKO

Essaouira, 9 -12  oktober 2023

IN SAMENWERKING MET DE ‘ASSOCIATION ESSAOUIRA MOGADOR’.

KORT VERSLAG EN SLOTVERKLARING

Onder titel ‘Zorg voor de aarde’ hebben het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) en de ‘Association Essaouira Mogador’ van 9-12 oktober 2023 in Essaouira Marokko een interreligieus congres gehouden om ter zake kennis, deskundigheid en ervaring uit te wisselen. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de rol van religie in de zorg voor klimaat , het milieu en de aarde in het algemeen.  

Aan de conferentie namen vanuit Nederland vertegenwoordigers vanliberaal joodse gemeenten, christelijke gemeenschappen en moslimorganisaties deel. Wetenschappelijke input was verzekerd met de aanwezigheid van o.a. prof. Dr. James Kennedy van de Universiteit van Utrecht. Van Marokkaanse zijde waren deden moslims en joden mee. Er was een ruime delegatie studenten aanwezig. De plaats van het congres – Essaouira –  is gekozen vanwege haar traditie van vreedzaam samenleven van  joden, christenen en moslims. De stad kende ooit vijf synagogen. Sommige zijn nog steeds in gebruik. Een paar jaar geleden werd een prachtig museum opgericht, Bayt Dakira, gewijd aan het Joodse verleden. Het congres kwam tot stand na ontmoetingen en met hartelijke steun van de heer André Azoulay, initiatiefnemer van de Foundation, adviseur van de koning van Marokko en een grote stimulator van de interreligieuze dialoog.

Deelnemers van Nederlandse en Marokkaanse zijde waren zich bewust van het bijzonder tijdsgewricht waarin deze dialoog plaatsvond: tegen de achtergrond van de recente aardbeving in Marokko en de plotselinge uitbarsting van geweld in Israël/Palestina. We spraken de hoop uit dat de dialoog zou leiden tot veerkracht en vertrouwen. In persoonlijke contacten hebben we vertrouwen in elkaar uitgesproken en vastgehouden aan de betekenis van ontmoetingen als deze.

De voorzitter van de Essaouira Mogador Foundation Tarik Ottmani en de voorzitter van UPLR Abderahmane Chrifi verwelkomden de congresgangers. Vervolgens sprak de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma een videoboodschap uit, en klonk het Marokkaans volkslied vanaf het carillon van de Dom, gespeeld na de aardbeving.

SLOTVERKLARING

‘Zorg voor de aarde is een complexe onderneming die vraagt om brede betrokkenheid van bedrijven, instellingen, overheden en burgers. Grote bedreigingen maar ook kansen dagen religies uit om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Zowel in Marokko als Nederland doen diverse actoren hun best bij te dragen aan de verbetering van het omgaan met de aarde. Er wordt gewerkt aan een snelle transitie rond energie en meer actie voor klimaat en milieu. In de conferentie is met name aandacht geschonken aan de vraag wat religies hierin kunnen betekenen en hoe economische en maatschappelijke ontwikkelingen haaks kunnen staan op ‘zorg voor de aarde’.

De deelnemers aan het congres hebben met elkaar afgesproken vanuit de eigen positie en mogelijkheden bij te dragen aan

Zorg voor de aarde.

Deze acties zijn:

  • bijeenkomsten organiseren in hun omgeving om mensen hiervoor te interesseren
  • aandacht blijven vragen voor de gevolgen als er geen aandacht wordt besteed aan de zorg voor de aarde; denk aan overstromingen, denk aan droogte, denk aan de extreme temperatuur enzovoort;
  • scholen stimuleren blijvende aandacht te schenken aan de zorg voor de aarde en leerlingen te informeren/sensibiliseren voor deze thema’s.
  • voortzetten van interreligieuze dialoog, waarin zorg voor de aarde aandacht krijgt; niet alleen op wetenschappelijk en politiek niveau, maar ook op plaatselijk niveau tussen burgers;
  • elkaar informeren over waardevolle initiatieven die gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.
Nieuws en activiteiten