Zin in Utrecht

Partners van het UPLR

Het UPLR kan haar missie alleen uitvoeren in samenwerking met anderen. Waar mogelijk zoeken we daarom naar partners, voor een breed draagvlak en sterk netwerk. Met ieder van hen wordt een overeenkomst gesloten, op maat. Er zijn immers heel verschillende groepten en personen waar we mee in zee gaan. Soms bouwen we een permanente relatie op, maar het kan ook gaan om een enkele actie.

HOE KUNNEN PARTNERS BIJDRAGEN?  

 • met een eenmalige of jaarlijkse gift (sponsoring partners) 
 • met het leveren van diensten en goederen (faciliteiten etc.) 
 • door daadwerkelijke medewerking bij activiteiten.  

WAT DOEN WIJ VOOR HEN?  

 • Wij geven bekendheid aan jouw evenementen en activiteiten 
 • Je wordt uitgenodigd voor alle publieke activiteiten van het UPLR 
 • Jouw organisatie wordt desgewenst zichtbaar (met logo) op onze site en/of overige publicitaire middelen. 

Dit zijn de partners van het UPLR

 De volgende organisaties scharen zich achter onze missie:

 1. ZinInUtrecht: Een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van Utrecht ondersteuning geven op het gebied van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Door individuele gesprekken en bijeenkomsten. 
 2. Edara: De ‘European Development And Research Academy’. Een denktank met Belgische roots. 
 3. In Vrijheid Verbonden: Ontmoeting van Religies en levensbeschouwing. Een landelijke stichting die de rijkdom wil laten zien van de diverse Nederlandse religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Met vertegenwoordigers van het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. 
 4. Association Essaouira Mogador: Cultureel centrum in Marokko.
 5. Utrecht in Dialoog: een Utrechtse stichting die dialoogbijeenkomsten organiseert waarop de deelnemers met elkaar in dialoog gaan over maatschappelijk-relevante thema’s.