Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie - mensen die op straat lopen met Nederlandse vlag

Meedoen? Zet je in voor het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie

Ben jij ook voorstander van een fijner Utrecht? Een tolerantere stad waar iedereen respect heeft voor elkaars religieuze en/of levensbeschouwelijke achtergrond? Werk met ons samen. Dat kan als partner van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR), als vriend of door je aan te sluiten bij één van de werkgroepen.

Word partner van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie

Om een breder draagvlak te krijgen is de mogelijkheid gecreëerd om partner of vriend van het UPLR te worden. We gebruiken de term ‘partner’ voor organisaties of instellingen met wie we samenwerken of die ons op een of andere manier ondersteunen. Deze kring willen we graag uitbreiden, zodat er een sterk netwerk ontstaat dat het UPLR draagt.  

HOE KUNNEN PARTNERS BIJDRAGEN?  

  • Met een eenmalige of jaarlijkse gift aan het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (sponsoring partners)
  • Met het leveren van diensten en goederen (faciliteiten etc.) 
  • Door daadwerkelijke medewerking bij activiteiten.  

WAT DOEN WIJ VOOR JOU?  

  • Wij geven bekendheid aan jouw evenementen en activiteiten; 
  • je wordt uitgenodigd voor alle publieke activiteiten van het UPLR;
  • jouw organisatie wordt desgewenst zichtbaar (met logo) op onze site en/of overige publicitaire middelen. 

Word vriend  

Ook persoonlijk kan je meedoen met het UPLR.  Spreekt het je aan: verbindingen leggen tussen mensen in Utrecht, van diverse afkomst en levensovertuiging? Ben je met ons van mening dat dit goed zou zijn voor onze stad?  

Steun ons dan door vriend te worden van het UPLR!  

WAT DOEN WIJ VOOR JOU?

  •  Je ontvangt onze nieuwsbrief, waarin we melding maken van allerlei evenementen en activiteiten op het terrein van zingeving en dialoog;
  • je draagt met een gift daadwerkelijk bij aan ons werk; 
  • je wordt uitgenodigd om aan de activiteiten van het UPLR deel te nemen;
  • desgewenst vermelden we je naam op onze site (zonder emailadres).  

Giften kunnen worden overgemaakt op onze rekening bij TRIODOSBANK, NL85 TRIO 0198 5444 13 De Stichting UPLR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 52527476. 

Word lid van een werkgroep – of begin er zelf één

Ook jij kunt een werkgroep starten! 

UPLR is een platform. De activiteiten worden niet door het bestuur van bovenaf geïnitieerd. Wij vinden namelijk dat jij aan zet bent, als inwoner van Utrecht. Heb jij een idee voor hoe je kunt zorgen voor meer zinvolle verbanden in onze stad? Hoe je ervoor kunt zorgen dat bevolkingsgroepen elkaar meer accepteren? Joe we als mensen nader tot elkaar kunnen komen – juist door te delen wat je bezielt?  

Neem dan contact met ons op om van gedachten te wisselen! We zijn benieuwd naar jouw idee. Of het nu nog een ruwe schets is –  of je het al helemaal hebt uitgedacht. Natuurlijk kun je je ook aansluiten bij één van de bestaande werkgroepen.

Denk mee in de klankbordgroep

Zo’n 3 tot 4 keer per jaar is er een bijeenkomst van onze klankbordgroep. Dat doen we om diverse inzichten te verzamelen, plannen te toetsen en goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Het bestuur van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie nodigt je uit om deel te nemen, op persoonlijke titel.  

De KBG fungeert als een soort denktank. Je krijgt een agenda, en op de bijeenkomst heb je de gelegenheid om je visie, ideeën en wensen in te brengen. Zodoende ondersteun je het bestuur en de werkgroepen van het UPLR. Daarmee help je ons om zowel intern als extern draagvlak te creëren.