Verschillende vrouwen van allerlei achtergronden. - religieuze activiteiten in Utrecht

Wie zijn wij?

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) verbindt en inspireert. We zijn een onafhankelijke stichting die met steun van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties een ijzersterk netwerk vormt. Samen willen we een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving in Utrecht. Dit doen we met diverse werkgroepen die inspirerende activiteiten organiseren.

Waarvoor wij staan:

 • Samenleven. Met respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit. Niets of niemand sluiten we buiten.  
 • Zoeken: naar verbondenheid, bruggen bouwen, samenwerking. 
 • Bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en solidariteit. 
 • Een plek bieden voor ontmoeting, onderlinge steun en actie. 

Wat we willen:

 • De kennis over levensbeschouwing en religie verbreden; 
 • de onderlinge dialoog stimuleren; 
 • De betrokkenheid bij de samenleving versterken;
 • Gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek. 

Zodoende sluiten we aan bij de Utrecht principles, opgesteld voor herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht (2013); 

 • respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit; 
 • de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid; 
 • uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing.