Comité Europadag

Comité Europadag Utrecht

Het initiatief ‘EUROPADAG UTRECHT’ wordt gedragen door de 3 Utrechtse kathedralen: De Oud-Katholieke Sint Gertrudiskathedraal, de Rooms-Katholieke Sint Catharinakathedraal en de Protestantse Domkerk. Vanuit het Comité Europadag geven wij invulling aan alle activiteiten rondom deze dag.

Zoektocht naar Europese verbinding

De meeste volken vieren hun nationale identiteit op speciale dagen. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de behoefte aan autonomie en gemeenschap. Zo zijn de Europese natiestaten deel van een Europees continent. Dit beschouwen we als heel vanzelfsprekend. Maar soms zijn mensen geneigd te kiezen voor ‘ik eerst’, ‘mijn land eerst’. Toch zijn we beter af als we het primaat bij de ander leggen en voorrang geven aan het algemeen belang, waar we zelf immers ook baat bij hebben. Dus waarom niet een dag om onze verbondenheid te vieren? Een dag om de rijkdom van de geschiedenis, de cultuur en de schoonheid van onze omgeving te waarderen? Een dag om te vieren dat we deel uitmaken van zo’n diverse en rijke gemeenschap?  

Welnu, die dag is er! Die dag is: 9 MEI, EUROPADAG! 

Comité Europadag Utrecht

Waarom in Utrecht? 

Het Plan van Schuman (Robert Schuman, 9 mei 1950) was sterk geïnspireerd door een christelijke levensbeschouwing. De Europese kernwaarden ‘reconciliation’, ’tolerance’, ‘subsidiarity’ (en ‘supra nationality’) zijn diep geworteld in de Europese traditie met fundamentele waarden als rechtvaardigheid, respect voor de menselijke waardigheid, gelijkheid van man en vrouw, non-discriminatie, solidariteit, verdraagzaamheid en barmhartigheid (art. I-2 van de Europese Grondwet). 

Willibrord en Bonifatius hebben deze waarden naar Utrecht gebracht. In 695 werd Willibrord door paus Sergius I tot de eerste aartsbisschop van de Friezen gewijd. Hij heeft op het huidige Domplein in Utrecht de eerste aan Sint Maarten gewijde kerk gebouwd, de inmiddels verdwenen ‘Sint Salvatorkerk’. Vervolgens zijn daar de Romaanse Dom (1023) en later de gotische Dom (1254) gebouwd, de oudste kathedraal van de Nederlanden.  

Daarna zijn twee vredesverdragen in Utrecht gesloten (1474 en 1713) en de Unie van Utrecht (1579, voor het eerst vrijheid van levensbeschouwing). Vervolgens zijn deze waarden tijdens de Verlichting door het Humanisme geadopteerd. Met deze feiten in het collectief geheugen, kan Utrecht worden beschouwd als een van de bakermatten van Europa en van de kernwaarden van Europa. 

Comité Europadag zorgt voor viering van EUROPAVESPER 

De Conference of European Churches (CEC) heeft in 2002 de Charta Oecumenica vastgesteld. Hierin worden de kerken in Europa aangespoord tot vruchtbare samenwerking. De Drie Utrechtse Kathedralen geven daar invulling aan met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld met de viering van Europadag op 9 mei. Daarmee willen zij het Europees burgerschap bevorderen en een positieve impuls geven aan het publieke debat over de ontwikkeling van Europa in de wereld van vandaag.  

Comité Europadag Utrecht wil bereiken dat op de Dag van Europa, 9 mei, in heel veel kerken, in ieder geval in alle kathedralen van de lidstaten een inclusieve Europavesper wordt gevierd. 

Verslag laatste Europadag

Op www.europadagutrecht.nl vind je een verslag van de laatste Europadag in Utrecht, met als thema: ‘Utrecht, gastvrije stad voor vluchtelingen in het hart van Europa.’ Deze vond plaats op dinsdag 9 mei 2023, met dialoogmaaltijd in het ZIMIHC theater Stefanus, Utrecht Overvecht, Braziliëdreef 2, Utrecht.