Zin In Utrecht

Zin in Utrecht

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. In de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast worden professionals en vrijwilligers in de hulpverlening ondersteund. Het uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Meer weten? Bezoek de site: Zin in Utrecht.