met vrouw met gele trui - Utrecht stad van waarden en cultuur

Utrecht als stad van waarden en cultuur

Utrecht waarde(n)volle stad. Utrecht heeft een rijke culturele en religieuze geschiedenis, maar hoe is de situatie nu? Wat bezielt Utrechters nu? Hoe gaan wij zinvol samenleven? Geloven in Utrecht? Het is zeker de moeite waarde om de ideologische kaart van de stad eens goed uit te tekenen. Deze werkgroep gaat aan de slag met de profilering van Utrecht als stad van waarden en cultuur.  

Onze stad is van groot belang voor de inrichting van het geestelijk leven in Nederland. Vanaf de prille start met de activiteiten van St. Willibrord tot nu. Kloosters en kerken spelen al sinds de 7e eeuw een belangrijke rol in de inrichting van de Utrechtse samenleving. Ze zijn niet alleen begonnen met de bouw van infrastructuur (landaanwinning), ontwikkeling van architectuur (bouw van kathedralen, scholen, enz.), Maar hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de vorming van onze beschaving (onderwijs, bedrijfsleven, liefdadigheid, gemeenschapsvorming enz.).  

De Domkerk in Utrecht.
Een icoon: De Dom in Utrecht.

Huidig belang voor geestelijk leven

Utrecht is nog steeds belangrijk voor het geestelijk leven. Hier bevinden zich twee aartsbisdommen (R.K. en Oud-Katholiek) en het administratieve centrum van de PKN.  Er is een uniek museum (Catharijneconvent). We hebben een faculteit geesteswetenschappen die zeer goed aangeschreven staat, een afdeling Religiewetenschappen met een internationale reputatie. De Universiteit voor Humanistiek is hier gevestigd. De Marokkaanse en Turkse gemeenschappen maken deel uit van de stad. Er is een boeddhistische Chinese tempel, een mandir, twee synagogen. De monumentale kerkgebouwen vervullen belangrijke functies voor Utrechters. En er is nog veel meer!  

Nieuw leven inblazen

Zo’n religieus conglomeraat vraagt erom nieuw leven ingeblazen te krijgen. Wat wilden Willibrord en onze voorouders doen met de keuze van Sint-Maarten als patroonheilige? Zijn gedeelde mantel kenmerkt nog steeds het wapen van kerken, stad, provincie en voetbalclub. Maar geldt dat ook voor karakteristieke waarden als barmhartigheid, gastvrijheid en compassie? En hoe kunnen nieuwkomers hieraan bijdragen?

Deze werkgroep heeft twee hoofddoelen: