Iftar-maaltijd - werkgroep islamofobie & antisemitisme

Werkgroep islamofobie & antisemitisme

UPLR heeft als doelstelling de gemeente Utrecht te ondersteunen om vrijheid van religie en levensbeschouwing te versterken. In 2023 zal deze werkgroep inzetten op tegengaan van islamofobie & antisemitisme. 

In 1579 werden er in de Unie van Utrecht al eerste afspraken gemaakt over godsdienstvrijheid, een thema dat door de jaren heen nog veel belangrijker is geworden. In de eind 2021 vastgestelde antidiscriminatie-agenda heeft het borgen van vrijheid van levensbeschouwing dan ook al een belangrijke plek. Met onze partners stimuleren we bijvoorbeeld dialoog en ontmoeting tussen Utrechters van verschillende levensbeschouwingen.   

Groepje mensen in synagoge

Tegengaan van islamofobie & antisemitisme

Tegelijkertijd zien we nog grote uitdagingen op het tegengaan van islamofobie en antisemitisme in de stad. De raad riep in verschillende moties ook op om hier specifiek aandacht aan te besteden.   

UPLR heeft als doelstelling de gemeente Utrecht te ondersteunen om vrijheid van religie en levensbeschouwing te versterken: “Alle Utrechters kunnen hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij praktiseren.”  Deze ambitie is geformuleerd in de antidiscriminatie-agenda. Met verschillende partners is in 2022 al breed ingezet op bewustwording, dialoog, ontmoeting en voorlichting over religie. In 2023 zal ingezet worden op tegengaan van islamofobie & antisemitisme. 

Iftar-maaltijd na het vasten.
Samen genieten van de iftar-maaltijd na het vasten