Werkgroep Geestelijke Verzorging bij Crises (GVC)

Geestelijke verzorging bij Crises

Een ernstige crisis, een zwaar ongeval of een calamiteit vraagt om goed gecoördineerde maatregelen. Brandweer, politie en geneeskundige hulp zijn gelukkige goed geregeld. Bij geestelijke verzorging is dit niet altijd het geval. Terwijl geestelijke gezondheidszorg direct bij de hulp betrokken is, duidelijke verantwoordelijkheden heeft en de hulp langer relevant blijft dan die van andere dienstverlenende organisaties. Daarbij komt dat religieuze organisaties vaak een initiërende rol spelen bij herdenkingen en rouwplechtigheden. Om die redenen is de werkgroep Geestelijke Verzorging bij Crises opgericht. 

Wat doet de werkgroep?

  • De werkgroep Geestelijke verzorging bij Crises helpt met het coördineren van geestelijke zorg aan de getroffenen. Hierbij werken we samen met het Utrechtse gemeentebestuur. 
  • We zorgen ervoor dat een professionele hulpverlener naar de hulpvrager gaat. Deze hulpverleners komen uit een poule waarin verschillende religies zijn vertegenwoordigd. 
  • We zijn deskundig en herkenbaar aanwezig bij crises. 
  • Ieder jaar houden we een trainingsdag, waarbij we werken aan verdere professionalisering en onderling contact hebben. 

Meer info

Voor meer informatie over het ontstaan van de werkgroep verwijzen we je door naar de pagina ‘Ramp en Conflict’ van de Raad van Kerken.

Bekijk ook onze andere werkgroepen.