Mensen in de soekka - Wat-we-doen-meer-verbondenheid-in-Utrecht

Inzet op meer verbondenheid in Utrecht

Wat doen wij? We steunen alle initiatieven, alle activiteiten die bijdragen aan meer verbondenheid in Utrecht, over grenzen van afkomst, religie en cultuur heen. Dit doen we door:

  • bekendheid te geven aan onze activiteiten;
  • aangesloten organisaties en instellingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan;
  • steun te verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling;
  • debatten en projecten te organiseren voor alle burgers,
  • waarbij respect voor ieders identiteit en het versterken van sociale cohesie centraal staan;
  • gezamenlijk op te treden om tolerantie te beschermen; 
  • te adviseren over omgaan met levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit. 

Harmonie en verbondenheid in Utrecht 

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie is een trefpunt voor stadgenoten met verschillende achtergrond en afkomst. Wij geloven dat ieder van ons iets in te brengen heeft waar we allemáál iets aan hebben. Wij gaan uit van de kracht van mensen. Samen zorgen we voor meer verbondenheid in Utrecht.

GELOOF IN ELKAAR

Het UPLR wil harmonie in de stad bevorderen door beter begrip van elkaar. Dan zien we wat we eigenlijk al delen. We herkennen de waarde van elkaars overtuiging en ontmoeten de persoon erachter. 

INSPIREREN EN VERBINDEN 

‘Leven en laten leven’ is niet altijd makkelijk in zo’n grote stad vol diversiteit. Het UPLR verbindt mensen, instellingen en organisaties die bruggen bouwen. Samen zetten we ons in voor onderling begrip, respect en verdraagzaamheid. 

We organiseren inspirerende ontmoetingen, discussies en andere activiteiten om de dialoog tussen verschillende groepen mensen op gang te brengen of te houden. Over zorg en welzijn, het delen van de welvaart, identiteit en tolerantie. Ook geven we advies aan instanties en organisaties over het omgaan met diversiteit.