Marokkocontact

‘De maatschappij is het huis dat we samen bouwen’ (Jonathan Sachs). Wat kan de rol van religies zijn en hoe kunnen we samenwerken, in confrontatie met de grote vragen van onze tijd: armoede, discriminatie, racisme en de bedreiging voor onze leefomgeving? Deze vragen staan centraal op het tweedaagse congres in Marokko van 9 tot 12 oktober dat we in samenwerking met de ‘Association Essaouira Mogador‘ organiseren.

Interreligieuze dialoog

Interreligieuze dialoog is geen nieuw fenomeen. Er is een lange geschiedenis. We hebben geleerd om te kijken naar wat religies gemeen hebben in plaats van te kijken naar wat ons verdeelt. Ook hebben we een weg gevonden om om te gaan met religieuze pluraliteit. En we zijn ons meer bewust geworden van onze eigen identiteit. Het resultaat is –in het algemeen –vreedzame coëxistentie en samenwerking.

Maar nu zijn er nieuwe bedreigingen, die ons uitdagen om samen te werken en onze tradities te heroverwegen. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor de aarde en het voortbestaan van de mensheid.

UPLR biedt prinses Beatrix een boek aan over een in 2020 georganiseerde reis door Marokko.

Doel van het congres in Marokko

Het doel van het congres in Marokko is om elkaar beter te leren kennen en een interreligieuze dialoog te voeren, tegen de achtergrond van de geschiedenis en diversiteit van de verschillende levensbeschouwingen in Marokko.

Religie kan een belangrijke rol spelen in de verbinding en contacten tussen mensen en bevolkingsgroepen, anders dan die van maatschappelijke en/of politieke organisaties. Religieuze gemeenschappen hebben een boodschap aan de wereld, kunnen laten zien dat ze een boeiende en verbindende rol spelen in de dialoog. We willen samen stilstaan bij dit ‘privilege van religie’ en het (wetenschappelijk) onderbouwen.

Wij zien deze conferentie ook als een begin van blijvend contact. Het doel is om een duurzame relatie te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de goede relaties van Marokkanen en Nederlanders. Zodat we altijd met elkaar in gesprek zijn, en waar nodig of gewenst, eensgezind handelen.

Ben je geïnteresseerd in het congres dat van 9-12 oktober 2023 plaatsvindt in Marokko? Meld je nu aan via: info@uplr.nl.

Meer weten over het congres in Marokko?

We hebben alle achtergrondinformatie voor je op een rijtje gezet in het document ‘De rol van religie in moderne tijd’.