PR en Communicatie - allerlei mensen op straat

PR en Communicatie

Onze mooie stichting groeit en beweegt. We krijgen sterkere wortels en steeds meer organisaties en individuen weten de weg naar ons te vinden. Deze groeiende groep belangstellenden willen we natuurlijk graag aangehaakt houden. Vandaar dat de werkgroep PR en Communicatie vol inzet op externe communicatie.

Wat doet de werkgroep? 

  • Via de werkgroep PR & communicatie informeren we iedereen die betrokken is bij onze stichting, zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten in Utrecht. 
  • We zorgen ervoor dat mensen de mogelijkheden zien én krijgen om mee te doen. 

Hiervoor:

  • Breiden we de website uit;
  • Versturen we minimaal 4x per jaar een nieuwsbrief;
  • Verzorgen we andere, inhoudelijke publicaties zoals brochures, flyers en informatiebrieven. 
  • Automatiseren en standaardiseren we zaken, zodat de communicatie structuur krijgt.
  • Zorgen we voor één uitstraling naar buiten toe, zodat we voor iedereen herkenbaar zijn.